Muži vyletujú z rodného hniezda neskôr

Nie je nič prekvapivého na zistenie, že sa aj dospelí synovia radi drží maminých sukní a príliš sa nehrnú do zakladania vlastnej domácnosti. Radšej zostávajú v pohodlí, na ktoré si zvykli od detstva.


Túto všeobecnú skúsenosť však teraz previedol Spolkový štatistický úrad v nemeckom Wiesbadene do reči strohých a konkrétnych čísel.

Z prieskumu z marca 2004

Ktorý bol akýmsi mikrosčítáním domácností a ich členov, vyplynulo, že plných štyridsaťsedem percent mužov, ktorí dosiahli vek 24 rokov, stále zotrváva v rodnom hniezde. V rodičovskom dome však trvalo prebýva iba dvadsaťsedem percent rovnako starých žien. Skoro každý tretí potomok z desiatich, ktoré mal spoločnú adresu s matkou a otcom, už dosiahol plnoletosť.

V porovnaní s podobnou akciou

Ktorá sa uskutočnila o osem rokov skôr, sa počty mužov, ktorí sa doteraz nepostavili na vlastné nohy, podstatne nelíšia. Určitý pohyb nastal u dcér, v ktorých je podiel tých, ktoré sa neodsťahoval, zvýšil o 2,1 percenta. Podľa štatistikov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú, tkvie hlavná príčina neochoty či nemožnosti pretrhnúť pupočnú šnúru v stále sa predlžujúci dobe pripadajúca na vzdelanie a prípravu na budúce povolanie.

Tieto dôvody už však neplatí pre jedinca

Ktorí dosiahli tretej dekády svojho života. Pritom len v minulom roku sa hrialo v rodičovskej náruči štrnásť percent mužov a asi päť percent žien tohto veku, štyridsiatnikov bolo stále úctyhodných päť percent, ich vrstevníc jediné percento. (Plus)

Muži vyletujú z rodného hniezda neskôr


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky